Rot Arbeten

Professionellt och kostnadseffektivt

När du anlitar LS Rörgrupp för rotarbete kan man få en skattereduktion, så kallat rotavdrag, för delar av arbetskostnaden, upp till 30 procent. Vi som företag som ansöker om rotavdrag åt dig när arbetet har utförts och betalats.

Ett rotarbete är ett arbete som utförs med syfte att förbättra en bostad. Dessa förbättringar brukar i huvudsak vara till och ombyggnationer för bostaden. Rotarbete kan också inkludera reparationer och underhåll - såsom rengöring av tak, fasad, golv eller borttagning av grovsopor.

Rotarbetet behöver utföras i, eller i nära anslutning till, en bostad som kunden äger och bor i eller använder som fritidsbostad. Olika regler existerar för olika typer av boenden - läs mer på Skatteverkets hemsida för mer detaljer.

Vi på Örebro Rörgrupp erbjuder ett stort utbud av VVS-tjänster, från installation och reparation till service av VVS-system av alla slag.

© 2023 Örebro Rörgrupp AB. All Rights Reserved - Hemsida av Area81.se